Wstecz

Podsumowanie roku 2019 w przemyśle

27/11/2019

PODSUMOWANIE ROKU 2019 W PRZEMYŚLE


Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań dotyczących szeroko rozumianego przemysłu oraz tworzenie prognoz na rok 2020. W pierwszym półroczu 2019 roku na świecie nastąpiło zwiększenie produkcji m.in. stali o 4.9% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

 

Jednocześnie w krajach UE nastąpiło zmniejszenie produkcji o 2.5%. Producentom z UE coraz trudniej utrzymać konkurencyjność z powodu nadprodukcji stali, rosnących cen surowców, energii oraz kosztów do emisji dwutlenku węgla Prognozy na rok 2020 zakładają umiarkowaną poprawę warunków rynkowych i wzrost produkcji stali również na rynku europejskim. Z kolei na rynku obróbki stali wielu przedsiębiorców zwraca uwagę na niebezpieczeństwo przenoszenia produkcji z Polski do krajów o niższych kosztach siły roboczej. Zagrożenie to może być zneutralizowane szybszym wdrażaniem rozwiązań tworzących koncepcję Przemysłu 4.0 i budowaniem przewagi konkurencyjnej na bardziej zaawansowanych rozwiązaniach i zasobach.

 

/na podstawie wypowiedzi prof. dr hab. inż. Jarosława Sępa /
Magazyn STAL / 11-12.2019